Tanken er å snarlig etablere en Velforening som kan søke om stipend, legater og tilskudd via tilskuddsportalen i kommunene(en prosess), målet er at vi gjennom velforeningen og sponsing fra lokalt næringsmiljø skal kunne tilby 365 «gratis» bursdager i året, som et lavterskeltilbud. Torashytte som AS skal parallelt organisere arrangementer etter ordinære satser,(dette er nå om dagen vanskelig grunnet smittevern)men tanken er oppstart fra 18. januar 2021 om det lar seg gjøre.